KKKKK? Eli kuinka kehitetään kaikenlaisia kuvitettuja karttoja?

Hyvin suunniteltu kuvitettu kartta välittää siihen sisäistetyn tiedon tehokkaasti sen katsojalle. Mutta miten nämä kartat syntyvät? Tässä postauksessa avaan asioita, joita kuvitetun kartan teossa on otettava huomioon.

Olen päässyt tekemään asiakkailleni monia kuvitettuja karttoja ja niistä on muodostunut tavallaan oma erikoisuuteni. Monet yritykset ja paikkakunnat haluavat esitellä heille relevantteja alueita omalaatuisella tavalla. Kuvitetuilla kartoilla voi sijainnin lisäksi korostaa alueen erikoispiirteitä ja muuta tietoa kuten aktiviteetteja. Kunnat voivat esimerkiksi esitellä tärkeimpiä kohteitaan, ja tapahtumat tapahtuma-aluettaan.

Kartat räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Aluksi pitää tietää mihin käyttöön, minkä kokoisena sekä mille kohderyhmälle kartta tehdään.

Käyttö

Karttoja voi käyttää erimerkiksi esitteissä ja opastetauluissa, julisteissa ja korteissa sekä digitaalisena verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi esitteisiin ja opastetauluihin tehdäviin karttoihin voidaan tarjota samassa paketissa näihin tulevan aineiston taitto.

Koko

Koko vaikuttaa karttaan mahtuvan tiedon määrään. Jos ison alueen kattava yksityiskohtainen kartta tulee pieneen kokoon, informaatio ei erotu hyvin, jolloin yksityiskohtia ja tietoa tulee karsia. Jos kartta tulee isokokoisena kylttiin, se voi puolestaan olla yksityiskohtaisempi.

Kohderyhmä

Kohderyhmä puolestaan vaikuttaa mm. tyylin valinnassa. Esimerkiksi lapsille voi sopia yksinkertaisempi ja värikkäämpi tyyli kuin aikuisille.

Sisältö

Näiden tietojen pohjalta voidaan päättää kartan sisältö: mitä tietoa karttaan otetaan mukaan, ja mitä jätetään pois?

Alue

Kartassa näkyvä alue rajataan useimmiten sen mukaan, mitä kohteita siinä kuvataan.

Kohteet

Kohteet voivat olla esim. nähtävyyksiä, paikkakuntia, toimipisteitä ja rasteja. Niitä voidaan kuvata vaikka nähtävyyksien, rakennuksien ja aktiviteettien kautta. Joskus kohteet, kuten rastit, ovat kaikki samanlaisia, jolloin niitä voidaan kuvata kuvakkeilla/symboleilla.

Reitit

Kun kartan aiheena on jokin reitti, kuten kävelyreitti tai pyöräilyreitti, ne voidaan värittää niille valituilla väreillä.

Etäisyydet ja tienviitat

Paikkojen välisiä etäisyyksiä voi ilmaista esimerkiksi tienviittojen tms. elementtien avulla.

Kompassiruusu

Kompassiruusua käytetään kartoissa näyttämään ilmansuuntia, ja ne toimivat samalla hienoina koristeina. Yleensä pohjoinen on kartoissa ylhäällä, mutta joskus saattaa olla tarve kääntää kuvakulmaa, jolloin kompassiruusu on tärkeä.

Mittakaava

Mittakaavan avulla voidaan esittää kartan koon suhde sen esittämän alueen todelliseen kokoon.

Selitteet ja numerointi

Jos karttaan ei haluta sisään eri kohteiden nimiä, ne voidaan numeroida. Tällöin kartan sivuun varataan alue selitelistalle, jossa jokaisen numeron, symbolin ja tarvittaessa värin merkitys selitetään.

Korostaminen

Kun sisältö on päätetty, voidaan päättää korostetaanko tiettyjä alueita tai kohteita. Niitä voidaan korostaa mm. värien avulla sekä muuttamalla niiden mittasuhteita isommiksi.

Tyyli

Kartan tyyli voidaan määritellä esimerkiksi asiakkaan visuaalisen ilmeen ja kartan kohderyhmän mukaan. Tyyli voi olla piirrosmaisempi tai vektorimaisempi, tyylitellympi tai realistisempi ja yksityiskohtaisempi tai yksinkertaisempi.

Piirrostyylissä käytetään yleensä ääriviivoja, mutta vektorityylissä niitä käytetään vähemmän. Piirrostyylillä tehty kartta voidaan myös vektoroida, jolloin sitä voi skaalata mihin kokoon tahansa. Realistisessa tyylissä piirretään kaikki mahdollisimman todellisen näköiseksi, kun tyylitellyssä kaikki on esimerkiksi sarjakuvamaisempaa tai koostuu geometrisista kuvioista. Voidaan myös säädellä yksityiskohtien määrää.

Näitä tyylivalintoja sekoittamalla voidaan luoda asiakkaan tarkoitukseen sopiva omalaatuinen tyyli. Karttaan voidaan lisätä myös ylimääräisiä koristeita, kunhan ne eivät häiritse muun tiedon välittymistä.

Työvaiheet

Kartan työstäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaalle lähetetään vedoksia, joihin asiakas voi antaa parannusehdotuksia, jotka huomioidaan seuraavissa vedoksissa. Aluksi pyritään työstämään karttaa mahdollisimman pitkälle luonnoksena, jonka jälkeen tehdään varsinainen kartta, joka lopulta viimeistellään. Lopuksi asiakas saa kartan käyttöönsä haluamissaan tiedostomuodoissa (pdf, jpg, png).

1. Alkupalaveri, jossa määritellään kartan sisältö
3. Luonnostelu
4. Asiakkaan kommentointi
5. Muutosten teko luonnokseen
6. Toisto, kunnes tyydyttävä
7. Varsinaisen kartan teko
8. Viimeistely asiakkaan toiveiden mukaan
9. Tiedostojen lähetys

Aikataulu

Aikataulu riippuu asiakkaan aikataulusta ja kommunikaation nopeudesta. Nopeiten kartan voi saada valmiiksi viikossa tai parissa, ja pisimmillään se voi vielä noin kuukauden.

Lopputuloksena on asiakkaan tarpeisiin sopiva, näyttävä kuvitettu kartta.

KKKK? Eli kuulostaako kuvitettu kartta kiinnostavalta?
Ota yhteyttä niin suunnitellaan teille täydellinen kartta!